Inhoudsopgave:

Wat Bruegel versleutelde in het schilderij "De toren van Babel", dat een symbool is geworden van de verdeeldheid van een enkel volk
Wat Bruegel versleutelde in het schilderij "De toren van Babel", dat een symbool is geworden van de verdeeldheid van een enkel volk
Anonim
Image
Image

Pieter Bruegel de Oude - het genie van zijn tijd, naar wiens werk we keer op keer willen terugkeren als een bron van visuele reflectie van bijbelse, historische en politieke gebeurtenissen. Zijn unieke schilderijen zitten vol geheimen en mysteries, symboliek en allegorieën. Ze werden zeer gewaardeerd door tijdgenoten van de kunstenaar, en vandaag is zijn werk van onschatbare waarde. Vandaag in onze publicatie is een ander meesterwerk, opvallend in zijn grootse reikwijdte, evenals een interessante verhaallijn, artistiek idee, compositorische oplossing en een buitengewone manier van uitvoering. Dit is legendarisch "Toren van Babel"gemaakt door de meester in 1563.

Tekening "Kunstenaar en Connaisseur", zelfportret, ca. 1565-1568
Tekening "Kunstenaar en Connaisseur", zelfportret, ca. 1565-1568

Bruegel heeft in zijn werken altijd kritiek geuit op de machthebbers en de kerk. Als onverschillige ooggetuige van de snelle economische welvaart van haar land en de meest intense strijd die ze voerde tegen de Spaanse kroon en kerkonderdrukking, weigerde de kunstenaar categorisch om portretten en naakt te schilderen, ondanks de verleidelijke dure bestellingen. De hoofdpersonen zijn altijd de gezichtsloze gewone mensen van de Nederlandse provincies geweest, wat in die tijd een uitdaging was voor de bestaande fundamenten, zowel in de artistieke omgeving als in de samenleving.

Meer over de geniale kunstenaar en zijn passies lees je in de publicatie: Pieter Bruegel Muzhitsky: Waarom een beroemde kunstenaar orders weigerde en zich kleedde als een arme man.

Een beetje over de plot van de foto

Volgens de bijbelse traditie werden de nakomelingen van Noach, die de zondvloed overleefden, vertegenwoordigd door één volk dat dezelfde taal sprak. Vanuit het oosten kwamen ze naar het land Sinear, in de valleien van de rivieren Tigris en Eufraat, en besloten een stad te bouwen die Babylon heette, waarvan het symbool een toren zou zijn die naar de hemel zou worden opgericht. Het plan van het volk was om de eenheid van de mensheid te symboliseren: "laten we voor onszelf een teken maken, zodat we niet over de hele aarde worden verstrooid."

Tot de ontdekking van de ruïnes van de Toren van Babel in het begin van de twintigste eeuw, werd het afgebeeld in de vorm van een spiraal en later - in de vorm van ziggurats
Tot de ontdekking van de ruïnes van de Toren van Babel in het begin van de twintigste eeuw, werd het afgebeeld in de vorm van een spiraal en later - in de vorm van ziggurats

God, die de stad in aanbouw zag en de toren die in de hemel werd opgericht, oordeelde: Omdat hij dergelijke brutaliteit van mensen niet kon tolereren, besloot hij een einde te maken aan hun daad. Al snel vertraagden de bouw van de stad en de toren merkbaar en stopten later helemaal. De belangrijkste reden was dat de Almachtige hun talen vermengden, zodat de bouwers elkaar niet meer zouden begrijpen. Misverstand dwong mensen zich over de hele wereld te vestigen. Zo verklaart het verhaal van de Toren van Babel de opkomst van meertaligheid na de zondvloed.

Velen zullen meteen de vraag stellen: heeft de Toren van Babel echt bestaan, of is het bijbelse fictie? Natuurlijk heeft de Toren van Babel echt bestaan. Dankzij de opgravingen werden de locatie en het geschatte apparaat vastgesteld. De toren had geen specifieke structuur, maar was een echte architectonische chaos van trappen, ramen en kamers.

De toren van Babel als symbool van het tijdperk waarin Bruegel leefde

"Kleine" Toren van Babel. (1565) 59,9 x 74,6 cm. Pieter Bruegel de Oude. Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
"Kleine" Toren van Babel. (1565) 59,9 x 74,6 cm. Pieter Bruegel de Oude. Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

Tot de 16e eeuw trok het thema van de Toren van Babel bijna niet de aandacht van West-Europese kunstenaars. Later veranderde de situatie echter radicaal. Dit onderwerp heeft veel Nederlandse meesters geraakt, in het bijzonder Pieter Bruegel de Oude. Een van de redenen was de economische welvaart van Holland en de groei van steden door de hervestiging van buitenlanders en plattelandsbewoners in hen.

Zo werd bijvoorbeeld Antwerpen, dat Bruegel op zijn doek afbeeldde, overspoeld met buitenlanders. De badplaatsen groeiden snel, ze stroomden over van de bezoekende kooplieden en predikers van verschillende confessies. Pas in de eerste helft van de 16e eeuw verdubbelde de bevolking van de stad, en in feite was de stad de zeer meertalige Toren van Babel. Bovendien was de stedelijke bevolking niet langer verenigd door één kerk: katholieken, protestanten, lutheranen en baptisten - ze leefden allemaal door elkaar. Drukte, onzekerheid en angst grepen de ongelukkige inwoners van Nederland. En hoe kan men het bijbelse verhaal over de legendarische Toren van Babel vergeten, die in die tijd een van de meest populaire beelden in de kunst werd.

Het beeld van de Toren van Babel op het schilderij van Bruegel

De toren van Babel, Pieter Bruegel de Oude (1563) 114 x 155 cm Olieverf op hout. Museum voor Kunstgeschiedenis, Wenen
De toren van Babel, Pieter Bruegel de Oude (1563) 114 x 155 cm Olieverf op hout. Museum voor Kunstgeschiedenis, Wenen

Het is om deze reden dat de legende van de bijbelse toren de aandacht trok van de Nederlandse kunstenaar Pieter Bruegel, die er drie van zijn werken aan opdroeg. Twee daarvan zijn bewaard gebleven: de "grote" "Toren van Babel" opgeslagen in Wenen, en de "kleine" in Rotterdam. Er was ook een miniatuur op ivoor, maar die is tot onze tijd niet bewaard gebleven.

Deze schilderijen van Bruegel zijn misschien wel de meest opvallende visuele belichaming van dat verre tijdperk in termen van politiek, religie en leven.

Meer over de foto

De toren van Babel. Fragment.(De top van de toren, die niet zal worden voltooid.)
De toren van Babel. Fragment.(De top van de toren, die niet zal worden voltooid.)

Het is merkwaardig dat ondanks de alomtegenwoordigheid van de plot, geen van de kunstenaars vóór Pieter Bruegel erin slaagde de grandioze afmetingen van het gebouw zo betrouwbaar over te brengen. Zijn "Toren van Babel" verbaast niet alleen met zijn omvang, maar ook met zijn fundamentele kennis van engineering, nauwgezette studie van de kleinste details en elementen. In dit werk kwam Bruegels unieke methode op de beste manier tot uiting, door het moeilijk verenigbare - panoramische schilderij en miniatuur te combineren.

De toren van Babel. Fragment. (De kunstenaar liet de ontwikkeling van bouwtechnieken door de eeuwen heen zien.)
De toren van Babel. Fragment. (De kunstenaar liet de ontwikkeling van bouwtechnieken door de eeuwen heen zien.)

Bij een nauwkeurig analytisch onderzoek van Bruegels doeken kan men zien hoe de kunstenaar de bouwplaatsen en het werk dat erop plaatsvindt compositorisch heeft gerangschikt: op de voorgrond - de constructie wordt handmatig uitgevoerd, hoger - lange palen worden gebruikt om stenen platen te verplaatsen, zelfs hoger - hefinrichtingen en krachtigere kranen. Volgens een van de versies van historici: op deze manier toonde Bruegel de ontwikkeling van de bouwtechnologie door de eeuwen heen.

De toren van Babel. Fragment. (De onderste verdiepingen zijn al bewoond - je kunt de bewoners zien in de ramen en deuropeningen.)
De toren van Babel. Fragment. (De onderste verdiepingen zijn al bewoond - je kunt de bewoners zien in de ramen en deuropeningen.)

De toren wordt door de bouwers zeer ongelijk opgetrokken. De lagere verdiepingen zijn al bewoond - in de ramen en deuropeningen kun je de bewoners zien. Als we naar boven kijken, zien we dat de meest actieve constructie plaatsvindt in de middelste lagen, die volgens de logica van de dingen al voltooid hadden moeten zijn. Daarom krijgt de kijker de indruk dat mensen, wanhopig op zoek naar een toren hoog in de lucht, besloten om dat deel ervan dat dichter bij de aarde ligt, beter uit te rusten met de werkelijkheid. Zo wilde de kunstenaar benadrukken dat de toren voorbestemd is om voor altijd te worden gebouwd.

De toren van Babel. Fragment. (De schijnbaar solide toren staat op het punt in te storten en trotse mensen onder het puin te begraven)
De toren van Babel. Fragment. (De schijnbaar solide toren staat op het punt in te storten en trotse mensen onder het puin te begraven)

Volgens het idee van Bruegel suggereert deze inconsistentie in acties, die de toren een surrealistisch uiterlijk geeft, dat de straf van de Heer de meesters al heeft ingehaald: de scheiding van talen is gekomen en ze begonnen elk te bouwen volgens hun eigen idee. Als gevolg hiervan zal de verdeeldheid ertoe leiden dat de constructie waarschijnlijk niet tot voltooiing zal worden gebracht en dat de ogenschijnlijk sterke toren op het punt staat in te storten en de trotse mensen onder het puin te begraven.

… De toren van Babel. Fragment. (Vaartuigen die de haven binnenvaren worden afgebeeld met gestreken zeilen, wat symbool staat voor hopeloosheid en teleurgestelde hoop.)
… De toren van Babel. Fragment. (Vaartuigen die de haven binnenvaren worden afgebeeld met gestreken zeilen, wat symbool staat voor hopeloosheid en teleurgestelde hoop.)

Nimrod is de hoofdpersoon

De toren van Babel. Fragment. De bijbelse koning Nimrod bezoekt met zijn gevolg de bouw van de toren
De toren van Babel. Fragment. De bijbelse koning Nimrod bezoekt met zijn gevolg de bouw van de toren

Op de voorgrond, in de linkerbenedenhoek van de foto, zien we een traditioneel Bruegeliaanse genretafereel: de bijbelse koning Nimrod met zijn gevolg, in wiens opdracht de toren werd opgericht, bezoekt een bouwplaats. De arrogante Vladyka kwam de voortgang van de bouw inspecteren en de angst voor de workaholic inhalen. Te oordelen naar de manier waarop de steenhouwers voor hem op hun knieën vielen, is hij daarin geslaagd. Trouwens, het bijbelse karakter lijkt erg op een edelman uit de 16e eeuw, en het is geen toeval. De schilder zinspeelt in ieder geval op Karel V, die zich in Bruegels tijd onderscheidde door zijn bijzondere despotisme.

Wat versleutelde Bruegel in zijn "Toren van Babel"

De toren van Babel. Fragment. (De schilder zinspeelt in ieder geval op Karel V, die zich in Bruegels tijd door een bijzonder despotisme onderscheidde.)
De toren van Babel. Fragment. (De schilder zinspeelt in ieder geval op Karel V, die zich in Bruegels tijd door een bijzonder despotisme onderscheidde.)

Bij het maken van dit doek trad Bruegel opnieuw op als een profeet. In het beeld van de Toren van Babel weerspiegelde de kunstenaar zijn idee van het lot van het koninklijk huis van de Habsburgers. Als u in de geschiedenis kijkt, bedenk dan dat onder Karel V het Habsburgse rijk de landen Oostenrijk, Bohemen (Tsjechië), Hongarije, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland omvatte.

Geen enkele Europese vorst had, voor of na, zoveel titels. Charles alleen had meer dan een dozijn koninklijke kronen - hij was tegelijkertijd de koning van Leon, Castilië, Valencia, Aragon, Galicië, Sevilla, Mallorca, Granada, Navarra, Sicilië, Napels, Hongarije, Kroatië, enz., evenals de koning van Duitsland, Italië en Bourgondië en de titulaire koning van Jeruzalem.

Jonge Karl V. Auteur: Bernart van Orley. Louvre. / Karl V. Auteur: Pantoja de la Cruz, Juan
Jonge Karl V. Auteur: Bernart van Orley. Louvre. / Karl V. Auteur: Pantoja de la Cruz, Juan

In 1556 deed Karel echter afstand van de kroon ten gunste van zijn zoon Filips, waarbij hij afstand deed van alle titels en de Spaanse kroon. En hijzelf trok zich terug in het klooster. En deze enorme staat begon, net als de Toren van Babel, onder zijn eigen gewicht uit elkaar te vallen.

Moraliteit bepaald door genie

Dus, sinds onheuglijke tijden, het overwinnen van wederzijds onbegrip en vijandschap, richten mensen van de aarde een toren van menselijke beschaving op. En ze zullen niet stoppen met bouwen terwijl deze wereld staat, "en niets zal voor hen onmogelijk zijn."

Als we het bovenstaande samenvatten, suggereert de conclusie: de Toren is de geschiedenis van de mensheid zelf. Het is als een boom, waarvan de leeftijd wordt bepaald door de jaarringen, elk van zijn vloeren is het resultaat van een bepaald tijdperk in de ontwikkeling van de samenleving. En een merkwaardig moment: terwijl we nieuwe vloeren bouwen, moeten we voortdurend de oude repareren, wijzigen of bijwerken, die door onverbiddelijke tijd worden ondermijnd en vernietigd.

Elk werk van Pieter Bruegel is een schatkamer van metaforen, allegorieën, raadsels en spreekwoorden. Dus op het schilderij "Vlaamse Spreuken" slaagde Bruegel erin meer dan honderd spreekwoorden te versleutelen[/url]

PS De moderne Burj Khalifa

Burj Khalifa-toren
Burj Khalifa-toren

Er zijn meer dan 5000 jaar verstreken sinds de tijden beschreven in de bijbelse geschiedenis. Van de historische stad Babylon (het grondgebied van het moderne Iran) blijft geen spoor over. Een gedurfde poging om "naam voor zichzelf te maken" werd echter al ondernomen door onze tijdgenoten in de stad Dubai. De wolkenkrabber, gebouwd in januari 2010 met de hulp van Europese architecten, werd het hoogste gebouw ter wereld. De hoogte is verbazingwekkend - 828 meter, met 163 verdiepingen en een gigantische spits die de toren bekroont.

Populair per onderwerp